Spotkanie policjantów z dziećmi w Siemasze

Spotkanie policjantów z dziećmi w Siemasze

Jednym z zadań tarnowskiej Policji jest praca profilaktyczna z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami. Kształtowaniem prawidłowych i bezpiecznych zachowań zajmują się dzielnicowi oraz profilaktycy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zarówno jedni jak i drudzy na zaproszenie placówek, szkół, przedszkoli czy klubów seniorów uczestniczą  w spotkaniach dotyczących kwestii bezpieczeństwa osobistego lub sami takie spotkania organizują.

W poniedziałek profilaktycy Wydziału Prewencji odwiedzili działającą przy ul. 16 Pułku Piechoty w Tarnowie placówkę Siemachy, gdzie spotkali się z 40 osobową grupą dzieci, młodzieży i ich rodzicami, aby opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na młodych ludzi w Internecie. W trakcie spotkania z policjantami była mowa m.in. o ryzyku związanym z osobami poznawanymi w Sieci, ochronie danych osobowych oraz potrzebie zachowania ostrożności przy publikowaniu informacji o sobie i zdjęć w Internecie. Zarówno dzieci, z których najmłodsza uczestniczka miała 7 lat, jak i ich rodzice z uwagą słuchali co mieli im do przekazania policjanci, a potem  dociekliwie zadawali pytania, szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Siemacha Spot w Tarnowie to specjalistyczna placówka o charakterze socjoterapeutycznym, zapewniająca swoim wychowankom, oprócz świetnego zaplecza edukacyjno-sportowego, zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.