Pierwsze wielkanocne spotkanie służb mundurowych w tarnowskiej komendzie

Wielkanocne życzenia w tarnowskiej komendzie

Dziś zgodnie z tradycją Komendant Miejski Policji w Tarnowie złożył najserdeczniejsze świąteczne życzenia wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom policji. Spotkanie to miało jednak charakter wyjątkowy ponieważ po raz pierwszy uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich służb mundurowych działających w regionie tarnowskim.

Każde święta poprzedza uroczyste spotkanie w policyjnym gronie. Pełna życzliwości uroczystość odbyła się w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Służby mundurowe reprezentowali; Komendę Miejską PSP – komendant, st. bryg. Piotr Szpunar, Straż Miejską – komendant Krzysztof Tomasik, Placówkę Straży Granicznej w Tarnowie – chor. szt. Karolina Chmura, Służbę Więzienną – dyrektorzy; ppłk. Tomasz Wiercioch i ppłk. Dariusz Reszka, Bractwo Kurkowe – prezes Andrzej Mróz, Związek Żołnierzy WP – płk. Edmund Tyszka, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 11 w Tarnowie - Zbigniew Burnat, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych – Jerzy Krawczyk. W tak uroczystym spotkaniu nie mogło zabraknąć Przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 pani Grażyny Barnaś-Koniecznej, która w tym roku przygotowała specjalnie gotowane jajka z życzeniami. W dzisiejszej uroczystości wzięli również udział Natalia Brońska – wdowa po Robercie Brońskim policjancie z KP Żabno oraz Sabina Łoś-Ziajor – córka po zmarłym policjancie. Zaproszonych gości oraz kadrę kierowniczą garnizonu tarnowskiego powitał komendant - mł. insp. Mariusz Dymura, który życzył zebranym spokoju, radości i pogody ducha na nadchodzące Święta Wielkanocne. Podczas swojego wystąpienia komendant Dymura zaproponował cykliczność takich spotkań.
Służby mundurowe przecież na co dzień współpracują niosąc pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych. Zacieśnianie tych więzi z pewnością przyniesie wymierne korzyści”.
Już dziś uczestnicy tego spotkania zaaprobowali ten pomysł. Następnie głos zabrał kapelan tarnowskich policjantów ks. prof. Stanisław Sojka - Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji, który zainicjował modlitwę, a następnie poświęcił potrawy wielkanocne. Do uroczystego poczęstunku – tradycyjnego żurku - zaprosił komendant. Spotkanie upłynęło w miłej i wiosennej atmosferze. Każdy z zaproszonych gości otrzymał symboliczne wielkanocne jajko oraz wypiekanego wielkanocnego baranka.

W tak wspaniale zastawiony stół jak również jego przystrojenie zaangażowały się Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Policjantów garnizonu tarnowskiego, Region IPA Tarnów, niezawodna Iwona Stochmal oraz Lucyna Łoś – serdecznie dziękujemy.