Informacje dla osób niepełnosprawnych

Polski

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 4 w Tarnowie, który przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • wejście główne znajduje się na parterze, który jest na tym samym poziomie co chodnik więc nie stanowi przeszkody dla wózków inwalidzkich. 

 Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:
  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko
 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumaczem języka migowego

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

 Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać >> TUTAJ <<

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście (lub przez osobę upoważnioną, członka rodziny): Komenda Miejska Policji w Tarnowie; ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;

b)       pocztą na adres: Komenda Miejska Policji w Tarnowie; ul. Traugutta 4, 33-101 Tarnów;

c)       telefonicznie: 14-628-12-01 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

d)       faksem na nr 14-628-13-30 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail: komendant@tarnow.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Status (workflow):